Príspevky

Úvod

WELCOME! VITAJTE!

Obraz
Vítame Vás na  doktorandskom blogu katedry filozofie a aplikovanej filozofie UCM v Trnave. Sme študenti doktorandského štúdia na FF UCM. Venujeme sa výskumu bioetiky, transhumanizmu, sociálnej filozofie, ale zaoberáme sa aj rôznymi problémami vznikajúcimi v súvislosti s environmentálnou etikou. Naším cieľom je:
1. informovať verejnosť a vytvoriť platformu, ktorá sa bude zaoberať rôznymi filozofickými a inými problémami súčasnosti a poskytovať na ne adekvátnu "filozofickú" reakciu. Blog nie je tematicky ohraničený, a preto autori majú voľnú ruku pri výbere témy, ktorú chcú skúmať.
2. poskytnúť možnosť na zverejnenie príspevkov rôznych formátov (od komplexných analýz cez krátke reakčné argumenty).
3. zapojiť do projektu širšie spektrum autorov, ktorí zastávajú rôzne názory a umožnia tak hlbší náhľad na dané témy.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na našej mailovej adrese: ucmdoktorandi@gmail.com

Prajeme Vám príjemné čítanie článkov a príspevkov, a tešíme s…

“A witless generation?” - Generácia Sociálnych Sietí

Sociálne siete sú v súčasnosti jedným z najvyužívanejších prostriedkov komunikácie. Výnimkou nie sú ani mladí ľudia, ktorí sa rodia už do takzvanej “online” generácie a sú hlavnými užívateľmi internetovej komunikácie. Nová generácia využíva internet a sociálne siete nonstop. Mladí ľudia na ne dávajú všetko, či ide o ranné vstávanie alebo najintímnejšie záležitosti. Súkromie sa vytráca a nahrádza ho lacné sociálne vyžitie na internete. Mnohé organizácie varujú pred prehnaným využívaním sociálnych sietí a upozorňujú rodičov, aby strážili svoje deti pred negatívnym vplyvom internetu. American Academy of Child and Adolescent Psychiatryvaruje pred rôznymi negatívnymi dôsledkami sociálnych sietí pre deti a mladých ľudí. Zároveň tvrdí, že sociálne siete môžu mať aj možné pozitíva (http://www.aacap.org/, 2017). Pri negatívach je však táto organizácia veľmi presná, avšak pozitíva už tak jasne nestanovuje a hovorí len o možných pozitívach, čiže aj tie sa môžu nakoniec ukázať ako tri…

Cesta časom, priestorom, dokonca vesmírom

Obraz
Pokiaľ by sme prijali premisu, že je možné cestovanie časom, ako by mohlo pomôcť ľudstvu? 
Zdroj: https://www.thedailybeast.com/
Cestovanie časom je obľúbená téma sci-fi, všetci sme veľakrát premýšľali nad tým, aké by to bolo vrátiť sa v čase a napraviť chyby, spraviť niečo (pravdepodobne nie práve pozitívne) bez následkov, vyskúšať niečo, čo by sme inak nikdy nespravili a tak ďalej. Aké cestovanie časom ale máme na mysli? Špecificky v akom vesmíre?
Hovoríme o fatalistickom vesmíre, kde je všetko určené osudom? Multivesmíre, kde nezáleží z nášho pohľadu ako zmeníme čas, pretože sa dostaneme od iného vesmíru? Iba vrámci nášho vesmíru, takže akákoľvek manipulácia s časom môže mať katastrofálne následky? Čo tak Novikov princíp sebestačnosti, ktorý tvrdí, že cestovateľ časom nemôže nič zmeniť v našom vesmíre, pretože to už spravil (vytvára to bizarný kruh, ktorý kompletne zavrhuje slobodnú vôľu).
Navrhujem nazrieť do menšieho výberu vizuálnych médii, ktoré tieto otázky reflektovali.

Doctor…

Pojem chudoby so zreteľom na udržateľný sociálny rozvoj.

Pojem chudoby je skloňovaný v akčných programoch vlád, inštitúciách a občianskej spoločnosti po celom svete. Čo sa však skrýva za týmto pojmom, ktorému zdá sa, každý rozumie, avšak jeho obsah budú chápať inak predstavitelia rôznych národov a štátov?
Na dôležitosť tejto otázky nám poukazuje aj skutočnosť, že ukončenie chudoby je prvým zo 17 rozvojových cieľov, ku ktorému sa zaviazalo 193 krajín na historickom summite OSN v New Yorku v septembri 2015. Poďme sa teda pozrieť na niektoré z aktuálnych prístupov k tejto téme.
Najčastejšie je chudoba spájaná s materiálnym nedostatkom, či nedostatočným príjmom. Svetová banka využíva práve toto hľadisko na meranie tzv. absolútnej svetovej chudoby a stanovuje hranicu chudoby na $1,9 príjmu na osobu na deň. V posledných desaťročiach si však ekonómovia, politológovia, či filozofi začínajú uvedomovať, že existuje širšie spektrum príčin a prejavov chudoby a poukazujú na komplexnosť tohto javu.
Čo sa z jedného uhľa môže zdať ako materiálny nedostato…

Slabnúca kvalita vzdelávania na Slovensku ohrozuje formovanie budúcich občanov

Školstvo je sektor, ktorý je pre každý štát nesmierne dôležitý. Vychováva budúcich občanov, ktorým by mal poskytnúť adekvátne vzdelanie, aby mohli plnohodnotne a kvalitne žiť. Zasluhoval by si preto primerané spravovanie a jeho fungovanie by nemalo byť podmienené faktormi ako generovanie zisku, efektívnosť či trhová výchova pracovníkov. Vzdelávanie je oveľa viac než obyčajné nadobúdanie teoretických či praktických zručností. Vychovávame tu človeka. Človeka ako kultúrneho a mysliaceho tvora, ktorý dokáže kriticky a racionálne nahliadať na svet okolo seba. Dokáže sa vcítiť do pocitov druhých a byť voči nim empatický. Koná vtedy, keď  treba konať a neprihliada na ťažké situácie druhých bez povšimnutia. Preto práve vzdelávanie by si v každom štáte zasluhovalo zvýšenú pozornosť. Napríklad na stránke slovenského ministerstva školstva sa píše o vzdelávaní na základných školách toto: „Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania  podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádz…

AI robot pre "osobné" použite

Obraz
Január minulého roka bol obrovským krokom pre vývoj robotiky. Po prvýkrát bola verejnosti predstavená Harmony - ženský sexuálny robot, ktorá podľa CEO RealDoll Matta McMullena bude mať so svojimi partnermi "skutočné puto". 
Zdroj: http://www.dailymail.co.uk
Hlavným aspektom na ktorý sa v RealDoll zamerali boli emócie.

"Emócie dávajú X faktor do sexu"
(McMullen 2017)

V exkluzívnom interview pre Daily Star vysvetlil, že emocionálne spojenie je fundamentom vzťahu a presne to simulujú. Kľúčovou je tu pamäť, charakter a takzvaný "faktor prekvapenia".
Záujemcovia o robotov si môžu vybrať z dvanástich rôznych charakterov (napr. milá, priateľská, ostýchavá, naivná, intelektuálna), pričom sa používa 1-3 bodová intenzita pri každej charakteristike. Inými slovami - čím viac bodov dáte do nejakého charakterového typu, tým silnejšie sa prejaví. Avšak to neznamená, že sa bude chovať úplne podľa vašich zadaní. Čas od času povie niečo, čo by ste vôbec nečakali. Taktiež m…

Sme v demokracii skutočne slobodní? - Andrea Balážová

V súčasnosti často krát zaznieva názor, podľa ktorého je demokracia vnímaná viac či menej v negatívnom svetle. Legitimita tohto presvedčenia  sa ukazuje, ak zvážime základné princípy demokracie a ich praktické uplatnenie. V 90.rokoch 20.st. bola demokracia skloňovaná predovšetkým s pojmom slobody ako jedného z jej základných pilierov. Demokracia  signalizovala  vzostup kvalitatívne lepších podmienok života, ktoré sa mali prejaviť nielen pri hodnotení verejnej sféry  indivídua,  úzko prepojenej s garanciou určitých práv a slobôd, ale aj v jeho súkromnej rovine. Pri analýze tak systémovo rozporuplného fenoménu, akým je demokracia, však vyvstáva otázka, či je sloboda, v rámci jej systému,  iba prázdnou abstrakciou zaobalenou do vznešeného pozlátka egality zmierňujúceho nátlak  majoritnej spoločnosti, alebo každodennou realitou? Ak hovoríme o demokracii, máme na mysli taký systém vládnutia, ktorý je založený na  idey slobody, rovnosti a všeobecnej participácie občanov na moci s doda…